komplexné polygrafické služby
   


23-ročné skúsenosti, kvalitné technologické
zázemie a mnoho spokojných zákazníkov
- to sú dôvody, prečo by ste mali tlačiť u nás.

Pomoc

Ponúkame Vám pomoc pri riešení a následnej realizácii projektov spojených s ofsetovou, nízkonákladovou digitálnou tlačou, veľkoformátovou tlačou, ako aj následným knihárskym spracovaním. Sú to naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti na trhu s polygrafickými službami (v roku založenia 1992 bola firma známa pod obchodným menom Expressprint, s.r.o.) , poradenstvo pri príprave zákaziek, rešpektovanie technológie výroby, hľadanie súladu medzi technicky najvhodnejším riešením a pre Vás ekonomicky najvýhodnejším výsledkom.

Spoľahlivosť

Je pre Vás zárukou, že od okamihu zadania do tlače zákazka prestáva byť pre Vás problémom a Vy sa môžete spokojne venovať iným úlohám. Máte istotu, že Vaša zákazka od zadania po expedíciu je komplexne a odborne riešená na jednom pracovisku, všetky fázy výroby (prepress-press-postpress) sú realizované našou špičkovou technológiou bez rušivých vstupov subdodávateľov a po celý tento čas prechádza rukami našich spoľahlivých pracovníkov s dlhoročonou praxou.

Istota,

že službu, ktorú ste si u nás objednali, Vám zrealizujeme v požadovanom termíne, očakávanej kvalite a dohodnutej cene a vyexpedujeme včas na miesto Vami určené.

 
Tlačiareň DÓŠA s.r.o., všetky práva vyhradené
koncept a dizajn: sowa | brandstudio